ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Image

Πως γίνεται η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς

Φορολογικά 27/1/2023 2:53:30 μμ

Η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς γίνεται σε έντυπη μορφή μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», εφόσον πρόκειται για ακίνητα, για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρ...

Περισσότερα
Image

Υλοποίηση της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ»

Φορολογικά 26/1/2023 5:30:21 μμ

(Α.1190/30.12.2022)
Με την ανωτέρω απόφαση επικαιροποιείται το Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS), όπως υπάρ...

Περισσότερα
Image

Διατακτικές σίτισης

Φορολογικά 23/1/2023 4:47:29 μμ

Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές ...

Περισσότερα
Image

Ο Συντελεστής ΦΠΑ στα εμβόλια και στα διαγνωστικά τέστ COVID

Φορολογικά 23/1/2023 4:33:37 μμ

Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών, διαγνωστικά τεστ rapid, PCR, τεστ αντισωμάτων και λοιπά διαγνωστικά για Covid-19, υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% , χωρίς να τίθετα...

Περισσότερα
Image

Έως 28 Φεβρουαρίου, οι γνωστοποιήσεις συζύγων για χωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος

Φορολογικά 21/1/2023 2:20:54 μμ

Έως 28 Φεβρουαρίου, οι γνωστοποιήσεις συζύγων για χωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος .Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται και από όσους συζύγους, υπέβαλαν και πέρυσι χωριστές δηλώσεις. Τα μέρη συμφώνου...

Περισσότερα
Image

Ενίσχυση νοικοκυριών για την αγορά ειδών διατροφής, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο 2023

Φορολογικά 18/1/2023 9:31:29 πμ


 Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, το οποίο ανέρχεται έως 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και έως 10...

Περισσότερα
Image

Έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr

Φορολογικά 17/1/2023 1:44:02 μμ

Για την έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr
 απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, η ύπαρξη ενεργού ελληνικού ΑΦΜ και η πρόθεση για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
Η έναρξη γί...

Περισσότερα
Image

Δήλωση όλων των αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Ασφαλιστικά 17/1/2023 12:28:50 μμ


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από 12 Ιανουαρίου, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που ολοκλήρωσαν την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων,...

Περισσότερα
Image

Ποιοι θα δικαιούνται απαλλαγής από τον ΦΠΑ, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις

Φορολογικά 16/1/2023 5:49:56 μμ

Κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, θα δικαιούνται απαλλαγής από ΦΠΑ, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις
που διοργανώνουν προς ενίσχυσή τους πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες όπως : νοσοκομειακής ...

Περισσότερα
Image

Μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος αγροτών, στα πλαίσια συμβολαιακής γεωργίας

Φορολογικά 13/1/2023 6:51:10 μμ

Στην μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος αγροτών, στα πλαίσια συμβολαιακής γεωργίας έχουν ως εξής.

 Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωργίας στο επόμενο της παραγωγής τους ...

Περισσότερα
Image

Έως 19 Ιανουαρίου πρέπει να δηλωθούν τα αναδρομικά από αποδοχές και συντάξεις

Φορολογικά 13/1/2023 6:32:51 μμ

Έως 19 Ιανουαρίου πρέπει να δηλωθούν τα αναδρομικά, για τα οποία η ΑΑΔΕ είχε στείλει σχετική
ειδοποίηση σε φυσικά πρόσωπα, για αποδοχές ή συντάξεις που είχαν εισπράξει το 2017, αφορούσαν το έτ...

Περισσότερα

Κάνουμε στην Λογιστική τη Θεωρία Πράξη Επικοινωνήστε μαζί μας