Εταιρικές Ειδήσεις

Πρωτοπόροι στην εξ αποστάσεως ενημέρωση των παραστατικών και την τηλεργασία η ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚή

Περισσότερα

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περισσότερα

΄Εκτακτα μέτρα λόγω του νέου κορωνοϊού Covid-19 από το Γραφείο μας

Περισσότερα

Καλό καλοκαίρι

Περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές

Περισσότερα

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού

Περισσότερα

Η απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Περισσότερα

Παράταση έως 30.6.2020 για τη δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ

Περισσότερα

Η γνώμη μας

Υποχρεωτικά η Καταβολή ενοικίων θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

Περισσότερα

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις αποκλείονται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων .

Περισσότερα

Η φορολογική παραγραφή των ανέλεγκτων ετών κατά την 31.12.2017

Περισσότερα

Διενέργεια φορολογικών ελέγχων μετά την έκδοση της 268 του 2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

Περισσότερα

Υπηρεσίες μας

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Υπολογισμός ΦΠΑ, Υπολογισμός έμμεσων φόρων, όπως φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος χαρτοσήμου, φόρος ελευθέρων επαγγελματιών, φόρος εμπορικών επιχειρήσεων , σύνταξη ,έλεγχος και αποστολή ΜΥΦ.

Ενημέρωση των Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με υπευθυνότητα ,εμπειρία και πολύχρονη γνώση οι άνθρωποι της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ βοηθούν κάθε επιχείρηση Μικρή και Μεγάλη να παρουσιάζει άρτια ενημερωμένα βιβλία όπως ορίζει η φορολογική νομοθεσία για την τήρηση των απλογραφικών ή διπλογραφικών της βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων .

Παροχή Υπηρεσιών Μισθοδοσίας ( payroll services )

Η δαιδαλώδης εργατική Νομοθεσία βρίσκει την λύση της καθώς η Μηχανογράφηση της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και το έμπειρο προσωπικό και οι συνεργάτες της είναι στην υπηρεσία των πελατών της οι οποίοι αναζητούν βοήθεια και στήριξη από έμπειρα στελέχη που γνωρίζουν άριστα τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στις εργασιακές σχέσεις. Δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Μισθοδοσία (ΑΠΔ, ΦΜΥ, κ.λ.π.) και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Πολιτεία και τον εργαζόμενο Η Ισολογιστική μπορεί να παρέχει αποκλειστικά αν το επιθυμεί ο πελάτης της μόνο της υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll services ) με την ανάλογη αμοιβή που υπολογίζεται με το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Business Center

Η υπηρεσία Business Center είναι το δεξί χέρι των πελατών μας που αναλαμβάνει κάθε είδους εξωτερική εργασία και προσπαθεί να την ολοκληρώσει άμεσα και σωστά όπως ρυθμίσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς , Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων , έναρξη εργασιών εταιρειών και επιχειρήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ και στον ΟΑΕΕ. κ.λ.π. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στους μόνιμους πελάτες της Ισολογιστικής και με αμοιβή κατόπιν συμφωνίας με οποιοδήποτε έκτακτο πελάτη που θελήσει να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία μας.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για την οργάνωση αλλά και την διοίκηση των επιχειρήσεων και μπορεί και επεξεργάζεται τρόπους και μεθόδους για την καλύτερη απόδοση του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη απόδοση των κερδών και των κεφαλαίων της.

Μετατροπές, Συγχωνεύσεις , Απορροφήσεις εταιρειών και επιχειρήσεων

Η ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚή εγκαινιάζει νέες υπηρεσίες σεβόμενοι στο ακέραιο τις ανάγκες των επιχειρηματιών στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον.
Παρέχουμε λοιπόν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για :
- Μετατροπή ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ Επιχείρησης σας η της Εταιρεία σας (Ο.Ε, Ε.Ε) σε κεφαλαιουχική (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε),
Επίσης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για :
-Συγχώνευση εταιρειών,
-Απορρόφηση εταιρειών από ΑΕ ή ΕΠΕ
- Διάσπαση ΑΕ ΚΑΙ Απορρόφηση της από υφιστάμενη ΑΕ
-Εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ΑΕ.

Σεμινάρια Λογιστικής

Η “ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ” διοργανώνει σεμινάρια Επιμόρφωσης και εξειδίκευση στην Μηχανογραφημένη Λογιστική και στην Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Τα σεμινάρια αυτά δημιουργήθηκαν για να ανταποκριθούν στο ερώτημα πως οι θεωρητικές γνώσεις και γίνονται πράξη, αλλά και να εξειδικευτούν οι διάφοροι επαγγελματίες του χώρου πάνω στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Με υπευθυνότητα και συνέπεια οι άνθρωποι της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ προσπαθούν να βοηθήσουν Κάθε φορολογούμενο στην :
• Σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών πρόσωπων (Ιδιώτες )
• Σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών πρόσωπων (Ιδιώτες )
• Σύνταξη Α21, Ε9 (δήλωση απόκτησης Ακινήτων) ,
• Σύνταξη και κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων μέσω ΤaxisNet ,
• Ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς ,
• Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ ,
• Αίτηση επιδόματος θέρμανσης ,
• Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet και στον ΟΑΕΕ.
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" για όλους τους υπόχρεους
• Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου που αφορά το περιουσιολόγιο

Υπηρεσίες για έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον η μετανάστευση των ελλήνων για εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό δημιούργησε την ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστού τμήματος στην ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ώστε η πολύχρονη εμπειρία της να βοηθήσει και να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στους συμπολίτες μας.
Μείζον θέμα αποτελεί η μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην χώρα όπου μετοίκισαν και την αποφυγή της επιβολής της διπλή φορολογία συμφώνα με την νομολογία που διέπει την απόκτηση παγκοσμίου εισοδήματος .

Το μεγάλο Λογιστικό γραφείο για τις Μικρές και Μεγάλες επιχειρήσεις.

H ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, δημιουργεί με την παρουσία της μια πραγματική επανάσταση στο χώρο αυτό, ώστε να την εμπιστεύονται κορυφαίες στο είδος τους επιχειρήσεις όπως : Helexpo A.E., Helexpro A.E., ΕΛΙΜΕ, Γευστικές Διαδρομές ΕΠΕ, ΕΞΑΝ Α.Ε., ΠΡΟΜΕΞ Ε.Π.Ε.

  • +30

    Χρόνια Εμπειρίας
  • +150K

    Ευχαριστημένοι πελάτες
  • %

    Ικανοποιημένοι πελάτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος ειδικός για την δική σας φορολογική υπόθεση
συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και σύντομα κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας την ίδια (εργάσιμη) ημέρα.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε? *

Συνεργάτες