ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον η μετανάστευση των ελλήνων για εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό δημιούργησε την ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστού τμήματος στην ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ώστε η πολύχρονη εμπειρία της να βοηθήσει και να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στους συμπολίτες μας.

Μείζον θέμα αποτελεί η μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην χώρα όπου μετοίκισαν και την αποφυγή της επιβολής της διπλής φορολογίας συμφώνα με την νομολογία που διέπει την απόκτηση παγκοσμίου εισοδήματος .

Στοιχεία επικοινωνίας

Κάνουμε στη Λογιστική τη Θεωρία ΠράξηΕπικοινωνήστε μαζί μας