Φορολογικές Ειδήσεις

Εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας έως του ποσού των 150ευρώ

Image

Οι τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και οι διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ, αλλάζουν από 01.07.2021.
Όλες οι αλλαγές περιγράφονται στην E.2133/30.06.2021.
Συνοπτικά, οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται από 01.07.2021 στον τομέα των εισαγωγών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) :
•• καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε ΦΠΑ,
•• καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του ΦΠΑ, κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150ευρώ :
· ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop–IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών και o φόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα (one-stop-shop) και
· ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών – ΕΛΤΑ).

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!